Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN platné

VZN 2_2017_elektronická komunikácia obce
 VZN 2_2017_elektronická komunikácia obce.pdf (102 kB) (102 kB)

VZN 1/2017 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady príspevku v školskej jedálni
 VZN 1-2017 schválené.pdf (68.2 kB) (68.2 kB)

prílohe č. 1 VZN 1/2017
 príloha č. 1  VZN 1_2017.pdf (521.4 kB) (521.4 kB)

VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Podlužany
 VZN 22016 o nakladani s odpadom.pdf (230.6 kB) (230.6 kB)

VZN 1/2016 o prevádzkovom poriadku Multifunkčného ihriska Podlužany
 VZN 1_2016 o prevádzkovom poriadku Multifunkčného ihriska Podlužany.pdf (103.3 kB) (103.3 kB)

VZN 1/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN dane NOVÉ 2016 schválené.pdf (108.8 kB) (108.8 kB)

VZN 3/2014
o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrane prírody
 VZN 3 2014.pdf (97.6 kB) (97.6 kB)

VZN 1/2014
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
 VZN 1 2014.pdf (58.7 kB) (58.7 kB)

VZN 1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Podlužany
 VZN1-2013.pdf (98.9 kB) (98.9 kB)

VZN 1/2012
o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 VZN1-2012 návrh.pdf (101.2 kB) (101.2 kB)

VZN 9/2011
o správe a prevádzke pohrebiska v obci Podlužany (Prevádzkový poriadok pohrebiska)
 VZN 9-2011 schválené.pdf (117 kB) (117 kB)

VZN 7/2011
o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
 VZN 7-2011 schválené.pdf (148.6 kB) (148.6 kB)

VZN 4/2011
o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce (trhový poriadok)
 VZN 4-2011.pdf (114.8 kB) (114.8 kB)

VZN 3/2011
o podmienkach podnikania na území obce
 VZN 3-2011.pdf (106.2 kB) (106.2 kB)

Dodatok č.1 k VZN 3/2011
 VZN 3-2011 DODATOKč.1.pdf (93.5 kB) (93.5 kB)

VZN 1/2011
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ
 VZN 1-2011.pdf (100.9 kB) (100.9 kB)

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka