Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Z histórie školstva

Dejiny školstva v Podlužanoch sa datujú už od stredoveku, avšak zmienka o prvej škole z roku 1597 je písomne doložená až v roku 1781. Bola to evanjelická škola a v tom roku bol učiteľom Juraj Schumichrast. Do roku 1868 nebola školská dochádzka povinná, ale i po tomto roku trvala spravidla štyri roky. Evanjelická škola bola jedinou školou v obci, a preto do nej chodili aj katolícke deti. Už v roku 1863 tam chodilo 40-50 žiakov. Evanjelická škola v roku 1871 vyhorela a v náhradnej budove sa potom vyučovalo až do roku 1905.
V druhej polovici 19. Storočia bola jediným vyučovacím jazykom maďarčina, od roku 1900 sa aj náboženstvo vyučovalo po maďarsky. Do podlužianskej školy chodili v rokoch 1918-1934 aj evanjelici z Dežeríc.
Na základe zákona č.226/1922 bola predĺžená školská dochádzka zo 6 na 8 rokov. V roku 1924 chodilo do evanjelickej školy 49 evanjelikov a 17 katolíkov a počnúc školským rokom 1928/1929 zriadili druhú triedu. V roku 1934 to bolo už 65 evanjelikov a 74 katolíkov a v tom roku postavili a otvorili štátnu ľudovú školu so školským bytom. Cirkevná evanjelická škola pôsobila v obci 150 rokov, neskôr bola premenovaná na obecnú, pretože len tie školy, do ktorých chodilo 75% žiakov rovnakého vyznania, mohli zostať cirkevnými. Zánikom Slovenského štátu došlo k zoštátneniu všetkých škôl.
Od 1. decembra 1948 boli žiaci ročníkov 6-8 z Podlužian pričlenení do Strednej školy v Bánovciach nad Bebravou. Počet žiakov základnej školy v Podlužanoch tvorilo v roku 1963 89 žiakov. Tí boli rozdelení do 3 tried a ich vyučovanie zabezpečovali : Jaroslav Kotrba ako riaditeľ školy a triedne učiteľky Mária Rybanová a Anna Ďurčová z Podlužian.
Pravidelne v každom školskom roku sa vykonávali zdravotné prehliadky žiakov.
Od roku 1968 sa v školách začali uplatňovať voľné soboty, hoci spočiatku bola voľná len každá druhá sobota. Mária Rybanová, učiteľka, ktorá v podlužianskej škole pôsobila 28 rokov, odišla v roku 1972 do starobného dôchodku.
Piaty ročník základnej školy bol od roku 1976 pričlenený z Podlužian do Bánoviec nad Bebravou. Zvyšní 53 žiaci boli rozdelení do dvoch tried. Tie učili riaditeľ J. Kotrba a učiteľka Viera Antalová. V roku 1980 sa stala riaditeľkou školy V. Antalová, vtedy chodilo do školy 38 žiakov a tí boli rozdelení do dvoch tried. Ako zastupujúci učiteľ pôsobil na škole od roku 1983 Jozef Žažo, pod ktorého vedením sa žiaci zúčastňovali športovo-branného krúžku a na svoj účet si pripísali víťazstvá v obvodných a okresných kolách v disciplínach ako beh, skok do diaľky a pod. Škola dostala aj diplom od Okresného výboru telesnej výchovy a športu v Topoľčanoch.
V školskom roku 1991/1992 klesol počet žiakov na 21, kedže žiaci piateho ročníka odvtedy dochádzali do základnej školy v Slatine nad Bebravou. V Podlužanoch ostala len jedna trieda a tú učila riaditeľka Viera Antalová.
Začiatkom roku 1992 boli aj žiaci 4. ročníka z Podlužian pričlenení do Slatiny nad Bebravou. V Podlužanoch zostalo len 19 žiakov v ročníkoch 1-3.
V školskom roku 1993/94 dochádzalo do Slatiny nad Bebravou 54 žiakov. V tom roku bolo v základnej škole v Podlužanoch zapísaných 17 žiakov. V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov v štátnom rozpočte si žiaci museli sami hradiť učebné pomôcky.
Vzhľadom k tomu, že v  školskom roku 2011/2012 mali navštevovať základnú školu len 3 žiaci v dvoch ročníkoch, Rada školy na svojom zasadnutí dňa 22.3.2011 podala návrh na zrušenie základnej školy. Obecné zastupiteľstvo  v Podlužanoch prerokovalo tento návrh a na svojom riadnom zasadnutí dňa 11.04.2011 schválilo zrušenie základnej školy v Podlužanoch a podanie žiadosti na mesto Bánovce nad Bebravou o vytvorenie nového školského obvodu.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutím č. 2011-8280/19803:2-923 vyradilo ZŠ Podlužany zo siete škôl a školských zariadení SR k 30.06.2011.
V Podlužanoch bola zriadená aj poľnohospodárska škola v priestoroch kaštieľa a z nej sa od školského roku 1959 vytvorilo poľnohospodárske učilište, ktoré ale Krajský národný výbor v Bratislave zrušil s účinnosťou od 1. septembra 1965. Dôvodom bol nedostatok priestorov na vyučovanie.


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka