Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Predmet činnosti

Obec na úseku matrík v matričnom úrade:

- vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí,
- vedie index zápisov do matričných kníh, vykonáva dodatočné  záznamy do

  matrík o zmene alebo doplnení  údajov v zápisoch na základe verejných

  listín vydaných súdmi a inými úradmi,
- zapisuje do matriky
dodatočné

  záznamy na základe verejných listín,
- vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine,

- vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike,
- plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na 

  základe  dokladov  predložených snúbencami,
- pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred Matričným 

  úradom,
- pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva
pred orgánom 

  cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
- povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako
príslušnom  

  Matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste,
- povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek Matričným  

  úradom, ak je ohrozený život  toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
- posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko
zaobstarateľných 

  dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
- prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že 
prijíma opäť

  predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
- prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu,
ak je

  už počaté,
- prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu
a

  vykonáva o tom záznam do matriky,
- podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo
súhlasným

  vyjadrením rodičov,
- podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa  

  rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
- vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa   

  medzinárodných zmlúv,
- pripravuje podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali
cudzine

  do osobitnej matriky,
- plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách
  o

  osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
- prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho   občianstva

  pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
- pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do

  matričných kníh za uplynulý rok,
 -vykonáva práce vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom      

  prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o

  slobode informácií). 

 
 

 

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka