Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Osobnosti obce

Osobnosti obce

 
 
Rodáci
 
Dr. Bohumil Šimko (1785 Podlužany – 1868 Bratislava) teológ, lekár. Medicínu študoval vo Viedni, pracoval v Haliči, bol lekárom těšínskeho kniežaťa, hlavným mestským lekárom Znojma a Olomouca. Publikoval odborné lekárske práce, ale aj z politiky, fyziky a numizmatiky. Zaujímal sa o astronómiu.
 
Prof. Viliam Šimko (1791 Podlužany – 1875, brat Bohumila) vyštudoval teológiu a po krátkej farárskej praxi teológiu prednášal na evanjelickom lýceu v Bratislave.
 
Prof. Bedrich Daniel Šimko (1796 Podlužany, tretí brat Šimkovcov) vyštudoval teológiu a bol profesorom cirkevnej histórie na viedenskej bohosloveckej univerzite, nábožensky spisovateľ.
 
Miloš Kišš (1873 Podlužany – 1943 Modra) pseudonym Podlužanský – syn básnika a národ. buditeľa M. Kišša. Bol evanjelickým farárom, dobrým hudobníkom a včelárom. Zbieral ľudové piesne, zložil a napísal slávnostný pochod slovenských včelárov. Bol učiteľom včelárstva. Vydal dva zväzky ľudových piesní a publikoval v časopise Slovenský včelár.
 
JUDr. Július Viktory (1907 Podlužany – 1985) – verejný činiteľ a právnik. Bol sudcom v Bánovciach nad Bebravou, neskôr bol povereníkom vnútra, povereníkom spravodlivosti, námestníkom predsedu Najvyššieho súdu ČSR a československým veľvyslancom v Maďarsku. Patril medzi hlavných organizátorov ľahkej atletiky na Slovensku, bol pretekárom vo vrhu guľou a v hode diskom, držiteľom slovenských rekordov a reprezentoval Slovensko v uvedených disiplínach. Zastával predsednícke funkcie v Sokole i v Slovenskom výbore telesnej výchovy a športu. Bol účastníkom ilegálneho protifašistického hnutia a vyznamenaný čs. vojnovým krížom a Radom SNP 1. triedy. Prispieval do právnickej a dennnej tlače.
 
Ing. Ján Kožehuba (1921 Podlužany) – konštruktér, televízny odborník. Bol asistentom Ústavu slabopríd. elektrotechniky SVŠT, vývojovým pracovníkom n. p. TESLA, vedúcim laboratória elektrotechniky SAV, pracovníkom Slovenskej televízie na úseku techniky a vývoja a vedúcim vedeckotechnických informácií. Spolupracoval pri riešení pokrytia Slovenska televíznym signálom. Je autorom mnohých odborných kníh a príručiek a mnohých odborných štúdií v Elektrotechnickej ročenke.
 
 
Mgr. Slavomír Zoch  (1951 Podlužany) - pedagóg. Je absolventom Gymnázia v Modre, Pedagogickej fakulty UK v Trnave a Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave. Pracuje na Strednej vinársko-ovocinárskej škole v Modre, kde sa od učiteľa vypracoval až na riaditeľa, ktorým je nepretržite už od r. 1991. Táto škola je kľúčovou inštitúciou vychovávajúcou slovenských vinárov, vinohradníkov a ovocinárov. Práve na jeho návrh sa škola nazýva Stredná vinohradnícko-ovocinárska škola v Modre. Zaviedol v nej dve nové odborné zamerania:  podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve a agroturistika. Založil tradíciu organizovania pravidelných vinársko-vinohradníckych a ovocinárskych seminárov. Táto škola má viac než 120-ročnú tradíciu.
     Slavomír Zoch pochádza zo známej rodiny Zochovcov, spolupracovníkov Štúrovcov. Žije v Modre.
 
 

JUDr. Alexander Károlyi (1953 Podlužany) - právnik.  Absolvoval gymnázium v Prahe a právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Pracoval na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí ako poradca ministra, Federálnom ministerstve zahraničného obchodu a zahraničných vecí, kde zastával funkcie od právneho zástupcu cez vedúceho oddelenia, riaditeľa odboru, až po generálneho riaditeľa sekcie zahraničného obchodu. Bol generálnym riaditeľom VÚB Consult a.s., námestníkom generálneho riaditeľa MOTOKOV a.s.

V súčasnosti je riaditeľom a majiteľom spoločnosti zaoberajúcej sa obchodnou, podnikateľskou, ekonomickou, finančnou, organizačnou a poradenskou činnosťou. Pôsobil ako člen predstavenstva alebo člen dozornej rady v rôznych firmách v ČR, mimo iné bol predsedom dozornej rady strojárskeho gigantu Zetor a.s. Verejnosť ho viac vníma v oblasti športu, zvlášť futbalu.

Od roku 1978 bol členom Disciplinárnej komisie Československého futbalového zväzu a od roku 1988 bol jej predsedom. Po rozdelení republiky v rokoch 1993 - 2009 bol predsedom Disciplinárnej komisie Českomoravského futbalového zväzu. V rokoch 2005 - 2012 bol členom Výkonného výboru Českého olympijského výboru a predsedom jeho Legislatívnej komisie.

V novembri 2012 ho volebné plenárne zasadnutie Českého olympijského výboru zvolilo ombudsmanom Českého olympijského výboru a v apríli 2018 bol do funkcie ombudsmana ČOV znova zvolený na ďalšie šesťročné volebné obdobie. Je i podpredsedom Rady expertov Antidopingového výboru ČR.

V uplynulom období bol i členom Legislatívnej rady vlády ČR, členom Národnej rady pre šport, členom Poradného zboru ministra a predsedu Legislatívnej rady vlády ČR i predsedom Legislatívnej rady ČMFS. Za celoživotnú prácu v oblasti futbalu bol v roku 2008 ocenený najvyšším futbalovým vyznamenaním – Veľkou cenou Václava Jíru.

Publikoval na Slovensku, ale hlavne v ČR. Viacero odborných publikácií bolo hlavne o disciplinárnom poriadku vo futbale, ale aj odborné články a vystúpenia v médiách doma i v zahraničí, vrátane odborných prednášok a seminárov. Je uznávaným odborníkom na disciplinárny poriadok v celom futbalovom svete a významným expertom na športovú legislatívu. Žije v Prahe.

V roku 2010 mu Obec Podlužany, ako prvému v histórií obce, udelila čestné občianstvo. Toto najvyššie ocenenie od obce si získal svojim celoživotným vzťahom k rodnej obci, finančnou a materiálnou pomocou pri rozvoji športu, hlavne futbalu v obci, a propagáciou obce doma, ale najmä v zahraničí. V roku 2017 bol zaradený do Českej knihy rekordov ako historicky najdlhšie pôsobiaci predseda futbalovej disciplinárnej komisie v Československu a v ČR a historicky prvý ombudsman Českého olympijského výboru v jeho 120 ročnej existencii. V novembri 2018 Alexandrovi Károlyimu udelil Medzinárodný olympijský výbor vysoké vyznamenanie – Cenu Medzinárodného olympijského výboru za výnimočný prínos v športe a olympijskom hnutí a v januári 2019 prevzal Cenu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018, ktorú Alexandrovi Károlyimu udelilo zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja za dlhoročné významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí a významné zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou a Slovenskou republikou pri príležitosti 100. výročia založenia prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov.

 
 
PhDr. Ľubomír Pajtinka (1955 Podlužany) - pedagóg a publicista. Absolvoval Gymnázium v Bánovciach nad Bebravou a Filozofickú fakultu UK v Bratislave. Učil na bratislavských stredných školách. Pracoval vo Výzkumnom pedagogickom ústave v Bratislave, pôsobil na Ministerstve školstva SR, bol externým športovým redaktorom v Slovenskej televízií a redaktorom Učiteľských novín. Bol členom redakčných rád a publikoval v časopisoch Rodina a škola, TOM, Škola -manažment,ekonomika,legislatíva, Historická revue.  Bol šefredaktorom časopisu Technológia vzdelávania, prispieval do poradne Mladých rozletov a vedie poradňu v časopise Fifík. Je autorom mnohých relácií pre pedagógov i širokú verejnosť v Slovenskom rozhlase i v Slovenskej televízií ako i gestorom vzdelávacích videofilmov Dejiny Slovenska (38 dielov), 100 plus-osobnosti Slovenska (88 dielov), Slovenčina (10 dielov), Estetika (21 dielov), Geografia (14 dielov). Bol prednostom Krajského školského úradu v Bratislave, je vedúcim odboru školstva na BSK, poradcom ministra školstva SR, riešil úlohu zavedenia novej maturitnej skúšky a obsahovej prestavby nášho školstva. Žije v Pezinku.

 

Pôsobili u nás

Daniel Krman ml.
(1663 Omšenie - 1740 Bratislava)
        Bol rektorom na rôznych školách, učil filozófiu a históriu. Mal vynikajúce vedomosti z matematiky a astronómie. Podporoval rozvoj školstva, budovanie kníhkupectiev, knižníc a tlačiarne. Jeho lietrárne dielo sa radí medzi vrcholy našej staršej literatúry. V roku 1711 žil na panstve grófa Zayho v Podlužanoch. Prežil život plný ťažkostí a prenasledovania. V roku 1731 bol odsúdený na doživotie a napriek tomu, že za jeho prepustenie intervenovali pruský i švédsky kráľ, zomrel vo väzení na Bratislavskom hrade.

Michal Kišš
(1846 Uhrovec - 1927 Trenčín)

     Básnik, evanjelický účiteľ a národný buditeľ. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej, spoluzakladateľ časopisu Útle puky, redaktorom časopisu Sitno a zároveň svoje práce uverejňoval vo viacerých časopisoch, ktoré vtedy vychádzali v slovenčine. Po roku 1918 vychádzali jeho verše takmer vo všetkých periodikách. Básnické zbierky však vyšli až po roku 1922. Obľúbený učiteľ " baťko Kišš" pôsobil v našej obci r. 1868 do roku 1888 a na dome, v ktorom žil mu vďační občania pripevnili pamätnú tabuľu.


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka